Bestyrelsesarbejde

Med erfaring fra næsten 50 bestyrelsesposter i danske og udenlandske selskaber gennem 25
år er ”værktøjskassen” blevet både dyb og bred. Der er tale om mange typer af virksomheder fra globale koncerner til små ejer ledede virksomheder. Det drejer sig om både formandsposter og menige bestyrelsesposter.

Bestyrelsesudvikling

Har gennem årende været med til at etablere nye bestyrelser i selskaber, der ikke havde
tradition for eksterne bestyrelsesmedlemmer. Formålet er altid afstemt med ejeren og indeholder altid et afsnit om værdiskabelse.

Salgsmodning

Mange virksomheder står over for enten et generationsskifte eller et salg til tredje
mand. Meget få virksomhedsejere har erfaring med at sælge en virksomhed og her kan vi bidrage til at komme igennem processen med fokus på ejerens interesse og afhængighed af eksterne rådgivere. Det er meget få virksomheder, der er klar til at blive solgt, når ejeren ønsker at sætte processen i gang. Hvis der sættes lidt tid af til at få lavet en plan, der fokusere på, hvor værdierne skabes og hvor de bruges, kan der opnås betydelige forbedringer på resultatet og dermed på prisen på virksomheden.

Foredrag

Vi afholder foredrag om bestyrelsesarbejde og hvorfor man bør have en bestyrelse, hvordan man etablerer det og hvad man kan forvente sig af den. Foredrag afholdes på en inspirerende og underholdende måde med praktiske eksempler.